Eurytmické workshopy

24.06.2017

Dopoludnia pre deti, ale i dospelých: "Rozprávka víly Dobromily o prebúdzaní vodičky." Interaktívne eurytmické pásmo, do ktorého sa môže zapojiť ktokoľvek, príbeh začína kopaním škriatkov v zemi,potom vytryskne prameň a ako potôčik a neskôr riečka tečie do doliny,potom sa spustí búrka, potom tancujú vodné víly na jazere pri mesiačiku,nakoniec tečie veľká rieka - melódia je téma z Vltavy. Striedajú sa detské básne - hlásková eurytmias detskými piesňami a malými hudobnými dielkami.

Pre dospelých práca s tónovou eurytmiou - časti Suity Dolu Váhom od A. Moyzesa -   v kruhových formách.

Vedie Elena Schmutzová s klavírnym sprievodom Wolfganga Schmutza

Eurytmistka - Elena Schmutzová

študovala eurytmiu na Bildungsstätte für Eurythmie vo Viedni a štúdium ukončila absolventským vystúpením vo Viedni a vo Švajčiarsku v roku 2001. O rok neskôr absolvovala seminár pedagogickej eurytmie pod vedením Waltera Appla v Budapešti. V súčasnosti ukončila štúdium na Freie Hochschule Stuttgart s akademickým stupňom MASTER OF ARTS. Pracuje ako slobodne umelecky tvoriaci živnostník, venuje sa umeleckým projektom a osvetovej práci v pedagogickej a sociálnej oblasti. Spolupracuje s rôznymi kultúrnymi a pedagogickými organizáciami, vedie kurzy pre deti i dospelých na Slovensku a na Morave a spolupracuje s Medzinárodnou asociáciou umeleckých terapií. Vedie detský folklórny súbor Kolárik, spieva vo Folklórnej speváckej skupine Kolárovičanky a tancuje v súbore folklórnych nadšencov "Oprášené krpce" v Žiline. Viac na: https://harmonia-rytmu.webnode.sk/eurytmistka-elena-schmutzova/

Hudobník - Wolfgang Schmutz

ako dieťa spieval v chrámovom zbore v St. Nikola, na základnej škole začal hrať na zobcovej flaute a od 8 rokov na klavír. Od 13 rokov pôsobil v popovej kapele a po maturite začal študovať na Jazz-Akademie Graz. Tu sa rozhodol venovať sa hlavne klasickej klavírnej tvorbe. Od roku 1986 pôsobil ako korepetítor na Bildungsstätte für Eurythmie vo Viedni a súkromne vyučoval hru na klavír. V roku 2001 sa presťahoval do Bratislavy a začal vyučovať hru na klavír a flautu s muzikoterapeutickým zameraním a pracoval na Súkromnej základnej škole waldorfskej. V roku 2004 sa prisťahoval do obce Kolárovice na slovensko-moravskom pomedzí a nasledujúce roky pedagogicky pracoval v Žiline, v Bratislave a vo Viedni. V súčasnosti si dopĺňa vzdelanie na Vienna Konservatorium, súkromne vyučuje hru na klavír s muzikoterapeutickým zameraním a ako hudobník spolupracuje na kurzoch eurytmie pre deti i dospelých. Vedie detské letné tvorivé dielne v Greine (Rakúsko) a spolupracuje pri vedení DFS Kolárik. Vo svojej práci sa snaží o osvetu širšej verejnosti v oblasti hudby a jej dôležitého pôsobenia v pedagogickej a sociálnej oblasti. Viac na: https://harmonia-rytmu.webnode.sk/hudobnik-wolfgang-schmutz/