Program

Program stretnutia


Program Na vodnej hladine

23.6.2017 piatok

Počas piatku sú možné individuálne rozhovory s pani farárkou Obce kresťanov z Prahy Stanislavou Veselkovou (na konkrétnom čase rozhovoru je potrebné sa vopred dohovoriť mailem: stanislava.veselkova@gmail.com nebo telefonicky +420723799904 

Vo večerných hodinách príchod ostatných účastníkov, ktorí si vopred nedohodnú rozhovor

24.6.2017 sobota

9.30 - Obrad posvätenia človeka - Stanislava Veselková

10.30 - Nedeľný obrad pre deti - Stanislava Veselková

11.00 - Eurytmia pre deti - Elena Schmutzová, Wolfgang Schmutz

12.00 - Obedová prestávka

15.00 - Eurytmia a dospelými - Elena Schmutzová, Wolfgang Schmutz

16.00 - Príprava miestnosti

17.00 - Umelecká slávnosť - Peter Živý, Perla Perpetua Voberová, Milada Perháčová, Elena Schmutzová, Wolfgang Schmutz

19.00 - Spev jánskych piesní pri ohni

25.6.2017 

8.30 - Priestorová dynamika - Daniela Menschyová

10.00 - Hľadanie pokladu k studničkovej víle

13.00  - Spoločný obed

Podujatie končí záverečným upratovaním


Priestorová dynamika - pohyb, hľadanie vzťahov cez pohyb a rôzne priestorové hry s Danielou Menschyovou.

V nedeľu budeme hľadať spolu s deťmi poklad, ktorý každý vytvorí vopred pre niekoho, kto mu bude pridelený. Obsah pokladu bude skrytý u Studničkovej víly, ktorú sa vyberieme hľadať.

V ranných hodinách začne Obrad posvätenia človeka, celebrovať bude farárka Obce kresťanov v Prahe Stanislava Veselková.

Umelecká slávnosť je pripravená v našom podujatí s láskou pre Vás. Umeleckým slovom nás bude viesť Peter Živý, ktorý sa zaujíma podstatou a fenoménom vody.

Dopoludnia pre deti, ale i dospelých: "Rozprávka víly Dobromily o prebúdzaní vodičky." Interaktívne eurytmické pásmo, do ktorého sa môže zapojiť ktokoľvek, príbeh začína kopaním škriatkov v zemi,potom vytryskne prameň a ako potôčik a neskôr riečka tečie do doliny,potom sa spustí búrka, potom tancujú vodné víly na jazere pri mesiačiku,nakoniec tečie...

Počas piatku sú možné individuálne rozhovory s pani farárkou Obce kresťanov z Prahy Stanislavou Veselkovou (na konkrétnom čase rozhovoru je potrebné sa vopred dohovoriť mailom: stanislava.veselkova@gmail.com alebo telefonicky +420723799904