Priestorová dynamika

25.06.2017

Priestorová dynamika - pohyb, hľadanie vzťahov cez pohyb a rôzne priestorové hry s Danielou Menschyovou. 

Daniela Menschyová sa venuje pohybovej kultúre a terapii. Svoje znalosti a schopnosti rozvíjala v Nemecku počas štúdia telesnej výchovy na Waldorfskej škole v Heidenheime u W.Neumanna a M. Neu. Je žiačkou Jaimena Mc Millana absolvovala sedemročné vzdelávanie v Nemecku Spacial Dynamics / Priestorová dynamika a Bothmerova gymnastika. V súčasnosti pokračuje v štúdiu terapie. Na svojich kurzoch sa snaží  preniesť pohyb do roviny humánnosti, zlepšenia kvality života a medziľudských vzťahov.

SPACIAL DYNAMICS / priestorova dynamika
www.spacialdynamics.com
Priestorovú dynamiku / vyvinul v roku 1985 americký šermiar Jaimen McMillan. Počas dlhoročnej intenzívnej práce s rôznymi pohybovými, gymnastickými a terapeutickými technikami vyvinul metódu, ktorá nás učí, ako využívať svoj vlastný priestor na to, aby sme sa postarali o zdravie vlastného tela a naučili sa vychádzať so svojim okolím objektívnym spôsobom. Cvičenia,metóda a terapia Spacial Dynamics nie sú fyzicky náročné a zároveň prinášajú radosť, ľahkosť a napĺňajú energiou. Takto oživený priestor vytvorí zmenu vo vnímaní vlastného tela, oživí ho a tým zlepší schopnosť koncentrácie a vnímavosť k okolitému svetu a ľuďom. Súčasťou je aj technika prikladania rúk s pohybom sledujúcim prúdenia tela - modelovania. Tým sa obnoví dynamika tela, čo nám prináša úľavu, príjemný pocit, ľahkosť, zlepšenie zdravotného stavu, držania tela, čím sa predchádza bolestiam pohybového aparátu. Táto metóda ponúka veľa pohybových možností, ktoré je možné v prípade potreby použiť pri rôznych ťažkostiach, čím sa zlepší kvalita života a práce.
Ako sa pracuje s metódou:
Držanie tela je východiskom metódy Spacial Dynamics, ktoré nám  pomáha  premeniť naše vystupovanie a otvára nový priestor pôsobenia a realizácie.
Vnímanie priestoru je kľúčom pre nové pohybové a komunikačné možnosti. Spacial Dynamics podporuje naše vedomie a má pozitívny vplyv na náš životný postoj . Rozpúšťanie chronického napätia a bolesti ako aj zmiernenie iných ťažkostí pomáha zaujať nový postoj v každodennom živote. Pripomínaním si miesta a situácie , ktoré nám spôsobilo zmenu je možné opäť začať pracovať s danou situáciou sebauvedomovaním ,zistenie nás potom privádza k zreniu, nájdeniu zmysluplnosti, riešenia a následnej zmene nášho telesného. duševného a spoločenského života.