Umelecká slávnosť

24.06.2017

Umelecká slávnosť je pripravená v  našom podujatí s láskou pre Vás. Umeleckým slovom nás bude viesť Peter Živý, ktorý sa zaujíma podstatou a fenoménom vody. 

Medzi jednotlivými časťami umeleckého slova sa Vám eurytmicky predstavia Elena Schmutzová a Perla Perpetua Voberová, ktorá Vám navyše i zaspieva piesne inšpirované témou vody. Sprevádzať hudobne a recitáciou budú - Wolfgang Schmutz a Milada Perháčová

Program:

 1. Camille Saint Saens - Labuť - spev, klavír
 2. Umelecké slovo o vode
 3. Ludwig van Beethoven - Minore  - eurytmia, klavír
 4. Umelecké slovo o vode
 5. Franz Schubert - Nad vodou spievajúc - spev a klavír
 6. Umelecké slovo o vode
 7. Alexander Scriabin - Prelúdium - eurytmia, klavír
 8. Umelecké slovo o vode
 9. Janka Bernáthová - Milosrdná rosa - eurytmia, recitácia
 10. Umelecké slovo o vode
 11. Camille Saint Saëns - Labuť - eurytmia, klavír